MIT-Innovatiemakelaarsregeling staat open

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen.

MIT-Innovatiemakelaars

Een MKB-ondernemer met een innovatievraag kan een aanvraag indienen voor een MIT-Innovatiemakelaar. Een MIT-Innovatiemakelaar is bedoeld voor het inhuren van innovatieadviesdiensten. Hierbij kan het gaan om 1) innovatie van producten, processen of diensten, 2) het verlenen van technologische bijstand, en 3) diensten voor het overdragen van technologie.

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog. Aanvragen voor MIT-Innovatiemakelaars worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

  • Data: maandag 31 augustus 2022 is de deadline voor de uitvoering van projecten. Dit betekent dat aanvragen voor en de uitvoering van innovatie adviesdiensten en alle gerelateerde subsidiabele kosten, de facturen en betaalbewijzen voor deze datum gemaakt moeten zijn.
  • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
  • Maximale subsidie per project: de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en is maximaal €10.000 per mkb-ondernemer.
  • Aanvraagloket: TKI Dinalog (zie aanvraagformulier hieronder).

 

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen moeten na beschikking van de aanvraag voor 31 augustus 2022 worden gerealiseerd, gefactureerd en betaald. Gemaakte kosten na de genoemde einddatum komen niet voor subsidie in aanmerking! De te declareren kosten zijn slechts subsidiabel voor zover deze zijn gemaakt voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan u als MKB-ondernemer. Deze adviesdiensten zijn slechts subsidiabel indien zij tegen marktconforme tarieven door innovatiemakelaars worden uitgevoerd.

TKI Dinalog – Formulier voor subsidie-aanvraag MIT innovatiemakelaar

Klik hier voor meer informatie.

Geef de eerste reactie