Cross Chain Collaboration Center (4C)

Nederland gooit jaarlijks bijna €180 miljoen aan bruikbare medicatie weg!

Dat blijkt uit recent onderzoek dat 4e jaars studenten van Breda University of Applied Sciences onlangs hielden tijdens de minor Modern Business in a changing World. In opdracht van Logistics Community Brabant is voor het derde achtereenvolgende jaar onderzoek gedaan naar de inleverbereidheid van medicijngebruikers om restmedicatie te retourneren. Studenten hielden hiervoor enquêtes onder inwoners in Noord-Brabant en door geretourneerde medicatie van een apotheek te analyseren. Hieruit blijkt dat er een grote hoeveelheid aan medicatie ongebruikt wordt weggegooid.

Overtollige medicatie kan ingeleverd worden bij de milieustraat of apotheek. De apotheek verzamelt deze medicatie in aparte containers, die vervolgens door de gemeente opgehaald en verband worden. Uit onderzoek blijkt dat niet alle medicijngebruikers op de hoogte zijn van de mogelijkheid om de overtollige medicatie te retourneren bij de apotheek. De enquête, gehouden onder bijna 1200 medicijngebruikers, laat het volgende zien:

  • Slechts 1/3e van alle geënquêteerden brengt hun overtollige medicatie terug naar de apotheek.
  • Ruim 65% van de geënquêteerden brengt hun medicatie niet terug, maar gooit het weg. De helft hiervan geeft aan onwetend te zijn over de mogelijkheid om restmedicatie te returneren naar de apotheek of de milieustraat. De andere helft zegt de procedure wel te kennen, maar vindt het proces van retourneren te veel tijd en moeite kosten.

Alle weggegooide medicatie komt terecht in het milieu en heeft hier een schadelijk effect op. Het verbranden van medicatie heeft een nog onbekend effect. Vernietiging van medicatie is extra wrang in een land waar 900.000 zorgmijders zijn, doordat zij onvoldoende geld hebben om geneesmiddelen te kopen. Daarnaast zijn er wereldwijd ongeveer 2 miljard mensen die geen of beperkte toegang hebben tot soms zeer eenvoudige geneesmiddelen.

Herbruikbaarheid
Naast de afgenomen enquête hebben de studenten geretourneerde medicatie van één maand van één apotheek geanalyseerd. De uitkomst was ronduit verrassend. De medicatie bleek een waarde te vertegenwoordigen van ruim €5.000. Doorgerekend over het gehele jaar maal het aantal apotheken in Nederland, is daarmee inzichtelijk gemaakt dat Nederland op jaarbasis €120 miljoen per jaar aan medicatie retourneert. Omdat maar 1/3e van de medicijngebruikers retourneert, is het totale bedrag overtollige medicatie veel hoger. Grofweg wordt dit in Nederland jaarlijks op €360 miljoen geschat, waarvan zeker €180 miljoen nog herbruikbaar is. In deze video wordt het onderzoek met resultaten getoond.

Vervolgtraject
De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt voor verder onderzoek en ontwikkeling in het thema LCB ZORGLOGISTIEK. De komende periode zal vanuit dit thema de focus liggen op:

  • Het verhogen van het percentage geretourneerde medicatie, door gerichte awareness campagnes en lokale en landelijke samenwerkingen.
  • Het onderzoeken van mogelijke alternatieve retourlocaties (bijvoorbeeld de supermarkt).
  • Een onderzoek naar de haalbaarheid om medicatie opnieuw uit te geven, door bijvoorbeeld een retouren heruitgiftecentrum. Hierin zal een deel van de geretourneerde medicatie, na farmaceutische beoordeling, opnieuw kunnen worden verstrekt.

Zet nu de eerste circulaire stappen in de zorglogistiek
Verspilling in de zorg tegengaan door ketens circulair in te richten? Ontdek het op vrijdag 6 december in Nieuwegein tijdens de demonstratie van de CIRCO Business Design Track voor zorglogistiek.

Geef de eerste reactie