ICT & Informatievoorziening

PODCAST – ‘AI vult eigen handelen perfect aan’

Kunstmatig intelligentie is nog volop in ontwikkeling, maar toch kunnen we nu al zien waar op logistiek gebied de mogelijkheden liggen. Onder leiding van TKI Dinalog pakken wetenschappers en pioniers in de logistiek de trend op; deze podcast maakt duidelijk waar kansen liggen.

Interessant aan het vraagstuk van Artificial Intelligence (AI) is dat het onderwerp uitstijgt boven aspecten die alleen de technologie zelf betreffen. TKI Dinalog werkt samen met onder andere TNO en de TU Eindhoven om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Naast logistieke en technische disciplines worden daar ook steeds meer andere vakgebieden bij betrokken zoals arbeidsorganisatie en psychologie. Zelf heeft TKI Dinalog het programma Sharehouse opgestart met TNO en andere partijen, als een living lab om te zien hoe mens en automatisering elkaar kunnen versterken. “Bijvoorbeeld als we het hebben over planningsystemen en de toepassing van AI gaat het om adoptie, vertrouwen wekken bij planners dat ze het systeem en de voorgestelde beslissingen accepteren als uitstekende aanvulling op hun eigen handelen.” Liesbeth Brügemann (programmamanager TKI Dinalog) vertelt daarover in deze podcast.

Vrachtwagen beslist zelf
Want AI is allang geen hype meer maar een trend. Een trend die in ieder geval volop aandacht krijgt van de wetenschappelijke wereld, ook op logistiek gebied. Daar zijn zeer interessante toepassingen te vinden. Brügemann wijst in deze podcast op autonoom transport en robotisering in warehouses. TNO heeft diverse innovatieprojecten onder zijn hoede. Christian van Ommeren (software engineer en logistiek consultant) houdt zich bezig met toekomstige mogelijkheden. “Kan een vrachtwagen straks zelf de beslissing nemen om een bepaald transport uit te voeren of het juist over laten aan een andere vrachtwagen?”

Christian van Ommeren: “Het gaat er volgens mij niet om dat we de rol van de mens steeds kleiner willen maken. De rol verandert, dat wel. In plaats van sturing geven aan het begin van het proces aan wat we willen – meer als wensen, dan als opdrachten. Uiteindelijk leidt dat tot een beter logistiek proces, wat efficiënter is en duurzamer.”

Internet afstruinen
Minder afhankelijk zijn van mensen dankzij technologie heeft al positieve ervaringen opgeleverd onder andere bij Kien Logistics Management, die een control tower runt voor Farm Frites. Michiel Brokke (manager global forwarding) zegt in deze podcast: “Intelligente agents – robots – struinen iedere nacht het internet af op zoek naar stukjes informatie, die real-time inzicht geven in onze verschepingen.” Hij merkt op dat de benodigde data te veel versnipperd terug te vinden is om door een planner gebruikt te kunnen worden. AI agents zijn daartoe wel in staat.

Michiel Brokke: “Misschien dat er een beetje angst bestaat bij mensen, dat de technologie het gaat overnemen. Maar het is vooral de mens en de technologie samen. Om goede logistieke prestaties te halen gaat de invloed van mensen niet naar achteren, maar juist naar voren. De mens reageert op basis van de output van de technologie.”

In deze podcast zijn ook een paar quotes opgenomen van een interview met prof. Pieter Abbeel, onlangs te gast bij TKI Dinalog en NDL als wereldwijd één van de toonaangevende wetenschappers in AI en machine learning.

Geef de eerste reactie