PODCAST: Veel verbindingen maken netwerken robuust

In deze podcast serie gaat TKI Dinalog in op de manier waarop de onderzoek portefeuille van de Topsector Logistiek relevant is voor actuele ontwikkelingen in de logistieke sector.

In deze derde aflevering spreekt Albert Veenstra met Johan Dubbeldam, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft over robuuste logistieke netwerken. Er is onderzoek gedaan naar wiskundige modellen in het project Universality and resilience in logistics networks: a mean-field approach.

“Wil je robuuste logistieke netwerken creëren, dien je een rijke netwerkstructuur te hebben met voldoende partners, verbindingen en dus alternatieven.”

Geef de eerste reactie