Samenwerken voor Duurzame Luchtvaart: Feestelijke Presentatie Eindrapport CDM@Airports bij Inholland Haarlem

Op 21 maart vond bij Inholland Haarlem de feestelijke presentatie plaats van het eindrapport van CDM@Airports, een meerjarig onderzoeksproject waarvan Hogeschool Inholland penvoerder was. Bij het project waren diverse bedrijven uit de luchtvrachtsector, meerdere onderzoekers en ruim vijftig studenten betrokken. Centrale onderzoeksthema’s waren het samen tot afgewogen besluiten komen (Collaborative Decision Making), het delen van logistieke data, en duurzaamheid. De eindresultaten werden officieel overhandigd aan TKI Dinalog, de Topsector Logistiek en de consortiumpartners.

Giovanni Douven, programmamanager van CDM@Airports, benadrukt het belang van vertrouwen en samenwerken voor toekomstige ontwikkelingen. Het delen van kennis en maximaal adopteren van resultaten door relevante partijen is cruciaal om bij te dragen aan verbeteringen waaronder emissiereductie. ‘De manier waarop onderzoek, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven samen naar oplossingen zochten, is een enorme inspiratie geweest. We hebben een rijke leeromgeving kunnen creëren, waarin je zowel bedrijven als studenten zag floreren. Op deze manier dragen we als onderzoeksinstelling bij aan verbetering van de maatschappij als geheel.’

Meer over het onderzoeksproject CDM@Airports vind je op deze website.

 

Geef de eerste reactie