Service Logistiek

Samenwerken in Service Logistiek. Denkt u mee?

Na het succes van eerdere 4C prijsvragen waarin bedrijven concreet aan de slag zijn gegaan met de realisatie van succesvolle ketensamenwerking, gaat de Topsector Logistiek ook binnen de roadmap Service Logistiek een prijsvraag organiseren. In de aanloop hier naar toe organiseert Districon in opdracht van de Topsector Logistiek een aantal informatiebijeenkomsten. Uw bijdrage is hierbij van harte welkom en wij nodigen u hiervoor graag uit voor deze workshops die door het hele land worden georganiseerd.

Bijeenkomsten

Op een zestal locaties in Nederland worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om geïnteresseerde bedrijven te enthousiasmeren over kansen door samenwerken in Service Logistiek, succesverhalen te tonen en om een dialoog te hebben over voorwaarden voor succesvolle samenwerking. Deelnemers die interesse hebben om de haalbaarheid van een potentieel nieuw samenwerkingsverband te verkennen, informeren we graag over vervolgstappen.

Onderstaand vindt u data en locaties. Alle bijeenkomsten starten om 15:00 uur, en eindigen om ca. 18:00 met een netwerkborrel.

Datum Tijd Plaats
20 september 2016 15:00 – 18:00 Amsterdam Aanmelden
21 september 2016 15:00 – 18:00 Groningen Aanmelden
27 september 2016 15:00 – 18:00 Rotterdam Aanmelden
28 september 2016 15:00 – 18:00 Breda Aanmelden
4 oktober 2016 15:00 – 18:00 Arnhem Aanmelden
5 oktober 2016 15:00 – 18:00 Venlo Aanmelden

Samenwerking loont

Samenwerking binnen en tussen serviceketens en regie over serviceketens biedt duidelijke kostenbesparingen, maar levert ook nieuwe business op. Belangrijk aspect voor samenwerkingsinitiatieven is groeipotentie. Wanneer uitbreiding met nieuwe bedrijven eenvoudig en aantrekkelijk is, wordt de levensvatbaarheid van de samenwerking groter. Met het oog op deze resultaten werkt Districon in opdracht van de Topsector Logistiek aan een vooronderzoek voor een Service Logistieke prijsvraag. Met de prijsvraag zouden concrete samenwerkingen binnen Service Logistiek tot stand moeten komen in verschillende consortia.

Geef de eerste reactie