Cross Chain Collaboration Center (4C)

Uitdagingen, mislukkingen en successen in stadsdistributie

In dit artikel presenteren we uitdagingen, mislukkingen en successen, wat leidt tot geleerde lessen en onze visie op stadsdistributie. Deze positioning papier is deels gebaseerd op eerder werk van Quak (2008), waarin hij  106 unieke stadsdistributie initiatieven analyseerde, uitgevoerd tussen 1998 en 2006. Deze beoordeling wordt uitgebreid met bekend, recenter materiaal. De evaluatie van de projecten en de geleerde lessen worden onderscheiden in beleids-, logistieke- en technologische initiatieven. Op basis van deze evaluatie presenteren we onze visie op Stadsdistributie.

Auteurs: Goos Kant, Hans Quak, René Peeters en Tom van Woensel

Geef de eerste reactie