Cross Chain Collaboration Center (4C)

UT-studenten helpen bedrijven met duurzame en data gedreven logistiek

Studenten van de Universiteit van Twente gaan zeven bedrijven de komende acht weken aan de hand van logistieke data inzicht geven in hun carbon footprint. Om hun weg te vinden in de brei van beschikbare vervoers- en logistieke data maken de studenten, verdeeld over 35 teams, in deze module gebruik van het carbon footprinting platform BigMile.

UT-studenten helpen bedrijven met duurzame en data gedreven logistiek

Eerstejaars studenten van de UT-opleidingen Bachelor Business Information Technology (BIT) en Industrial Engineering en Management (IEM) zijn sinds begin februari voor de module Business Intelligence & IT gekoppeld aan een groep bedrijven, waarvoor ze in teamverband met toepassing van onder andere het BigMile platform, carbon footprints gaan berekenen, een KPI dashboard opzetten, een app ontwikkelen en tot slot verbetervoorstellen gaan doen.

Welke bedrijven doen mee?
Voor het carbon footprinting project verlenen zeven bedrijven hun deelname: Scheepvaartonderneming Anda uit ‘s-Gravendeel, CTT Intermodal Transport uit Hengelo, Bolk Transport uit Almelo, Emons uit Milsbeek (met de divisies 2Win en Van Huët), Flexport Benelux, Grolsch uit Enschede en Thomassen Transport uit Loenen. Alle deelnemende bedrijven hebben gemeen dat er behoefte is aan een calculatietool, waarmee men meer inzicht krijgt in de carbon footprint. Voorafgaand aan de module hebben de bedrijven alvast hun probleemstelling, geanonimiseerde datasets ingeleverd en een vlog ingestuurd om de studenten uit te dagen. De bedrijven worden gekoppeld aan vijf teams. Ieder team is gedurende acht weken bezig met twee onderzoeksprojecten. De Topsector Logistiek, Connekt en de Logistieke Alliantie verlenen actief hun medewerking.
Vanuit diverse invalshoeken volgt Logistiek.nl in een serie van zes artikelen de ervaringen van zowel de studententeams als bedrijven.

Tijdens deze module dagen de deelnemende bedrijven de studenten aan de hand van vooraf opgestelde business cases uit om creatieve toepassingen te bedenken op basis van beschikbare logistieke data en toepassingen van open data en het Open Trip Model (OTM). Dat geeft de teams, die bestaan uit maximaal zes studenten, de gelegenheid om een proces te automatiseren door een (web)applicatie te ontwikkelen voor deze bedrijven. “Dat doen ze overigens niet alleen want de teams worden begeleid door een groep van 17 tweede en derdejaars studenten die een soortgelijke module al eerder hebben gedaan. Zij fungeren als mentor en klankbord voor de teams”, zegt Sebastian Piest, onderzoeker aan de Universiteit van Twente en initiatiefnemer van het project.

Vervolg op project Logistics Miners

Sebastian Piest, onderzoeker aan de Universiteit van Twente

Uitgangspunt van de samenwerking is dat de studenten de deelnemende (mkb-)bedrijven op weg helpen bij het verduurzamen van hun logistieke processen door het slimmer en efficiënter benutten van de – vaak in ruime mate beschikbare – logistieke- en vervoersdata. Piest: “Deze samenwerking bouwt voort op eerdere ervaring die we in een eerdere editie hebben opgedaan vanuit het Dinalog project ‘Logistics Miners’. Daaraan namen 250 studenten deel in 50 teams gekoppeld aan cases en datasets die afkomstig waren van Emons, Albert Heijn, Kien Logistics Management en Kramp. Voor dit jaar gaan we met zeven bedrijven aan de slag.”

Districon: veel ervaring met BigMile

De aftrap van de module was in de eerste week van februari met een online presentatie van onder andere Herman Wagter en Leon Simons van de Topsector Logistiek en een BigMile tutorial van Bram de la Combé van Districon. Dit logistiek consultancy bureau heeft inmiddels veel ervaring opgedaan bij de implementatie van deze Software as a Service (SaaS) platform, BigMile, waarmee bedrijven onder andere meer inzicht wordt verschaft in de CO2-uitstoot die is gekoppeld aan het transport van hun lading.

LEES OOK:
BigMile wil duurzaam Europa veroveren

Data-visualisaties en KPI-dashboard

Na deze tutorial zijn de studententeams gelijk aan de slag gegaan met BigMile. De komende drie weken krijgen ze ook toegang tot een database-omgeving waarin ze zelfstandig de bedrijfsdata kunnen inladen. Piest: “Ze gaan dan vooral kijken naar wat er nog meer kan met de data van de deelnemende bedrijven, zoals het maken van data visualisaties, een KPI-dashboard en patronen zoeken met data- en process mining technieken. Dat is belangrijk want als een data-analist de opdracht krijgt om in de praktijk BigMile te implementeren dan kan hij dat in Excel aan elkaar gaan knopen, maar het hebben van een dashboard is veel handiger en overzichtelijker bij het maken van een data-analyse waarmee de carbon footprint kan worden bepaald.”

Werken volgens CRISP

De werkwijze die de studententeams hanteren, heeft Piest toegelicht tijdens zijn tutorial in de Week van de Logistiek. Dat houdt in dat de studententeams en de bedrijven samen werken volgens de CRISP (Cross Reference Industry Standard Proces for data mining, red.) methode. “Dat is een proces waarin verdeeld over drie stappen het begrijpen van het business proces plaatsvindt evenals de analyse van dit proces en het modelleren van processen. Dat doen zij voor het ‘problem team’, de zijde dus van de opdrachtgevers. Daarvoor heeft Bolk Transport bijvoorbeeld een profiel opgesteld, waarin zij vertellen over hun proces zelf en de daarbij behorende dataset die is aangeleverd. De studenten teams, die aan de solutions kant zitten, gaan er mee aan de slag en zorgen er ook voor dat er over en weer afstemming plaatsvindt.”

Studenten bouwen een app

Aan het eind van eerste vier weken presenteren de studenten teams een rapportage waarin onder andere is vastgelegd de casebeschrijving, het probleem, de onderzoeksvraag, het database ontwerp en de wijze waarop de data is ingeladen in BigMile. Piest: “In het tweede deel gaan de studenten uiteindelijk een app bouwen voor de bedrijven die op de data inprikt.”

LEES OOK:

Hoe breng je wetenschap naar de praktijk?

Zero-emissie neutrale footprint

Vorig jaar heeft de Universiteit van Twente een soortgelijke module voor het eerst gedaan met bedrijven. “Dat waren ‘papieren’ cases. Nu zijn ze veel realistischer. We hopen dat studenten door het hoge praktijkgehalte extra gemotiveerd zijn om met de beschikbare data aan de slag te gaan binnen BigMile. Voor bedrijven geldt dat we hopen dat ze een extra stapje kunnen zetten in het streven naar een zero-emissie neutrale footprint. Klimaatdoelstellingen en CO2-reductie is best complex, maar wat wij uiteindelijk willen laten zien, is dat toepassing van onder meer BigMile een mooi vertrekpunt is om hun duurzaamheidsambities te realiseren.”

Accelerator voor Lean & Green

De onderzoeker legt uit dat de uitkomsten van dit project mogelijk gebruikt kunnen worden voor het Lean & Green programma, mits er wordt voldaan aan de programma-eisen. “Daar hoort nog een kort traject en als het werkt is het een mooie accelerator voor dit duurzaamheids-programma.”
De module zoals die nu wordt doorlopen binnen de TU is ook gepresenteerd in het Landelijk Platform Logistiek. Vier van de zeven hbo-instellingen die deel uitmaken van dit platform hebben inmiddels aangegeven dat ze graag willen meekijken en meedoen en waar mogelijk deze formule ook op grote schaal uitrollen in andere regio’s en bij mkb-bedrijven. “Achterliggende doel is dat dit verhaal hopelijk net zo breed wordt opgepakt zoals het Lean and Green Off Road-programma en in het recente verleden NK Speed Docking. Initiatieven, waarin bedrijven veel profijt behaalden uit de input van hbo- en universiteitsstudenten.”

Geef de eerste reactie