Vertrouwen en toewijding bij daadwerkelijk combineren opslag en vervoer

Vertrouwen (TRUST) wordt vaak genoemd als essentieel element voor een goede samenwerking, maar dit aspect wordt vaak niet verder concreet uitgewerkt; Vertrouwen is er wel of het is er niet, er is weinig bekend over hoe je vertrouwen verdiept. Ondanks een goed idee voor samenwerking, kan de uitvoering in de praktijk tegenvallen. De vraag is: hoe kan vertrouwen ertoe bijdragen dat een idee ook in de praktijk tot resultaten leidt?

In de sessie die DINALOG met de sector heeft georganiseerd, is een kaartspel ontwikkeld met uitspraken over vertrouwen voor een succesvolle samenwerking in de praktijk. Met dit kaartspel verkent u belangrijkste kenmerken van vertrouwen, die er uiteindelijk toe bijdragen dat een idee ook succesvolle praktijk wordt. U kunt dit kaartspel gebruiken voor zowel een discussie binnen uw eigen organisatie, maar ook voor de discussie met uw samenwerkingspartners.

Tijdens het kaartspel bespreekt u in een groep of u voor of tegen een bepaalde stelling op de kaarten bent. U kunt ook de kaarten plaatsen op volgorde van prioriteit. Tijdens dit spel komt u er achter wat voor u uitgangspunten zijn voor vertrouwen bij de succesvolle implementatie naar de praktijk, en hoe u kunt bouwen aan het vertrouwen in uw samenwerkingspartner.

Bijdrage best practice binnen fase:
In de stap van visie naar praktijk kunnen er vele zaken misgaan of anders uitpakken dan verwacht. Hoe u daarop reageert, zal in veel gevallen samenhangen met het vertrouwen dat u heeft in uw samenwerkingspartner. Met dit kaartspel verkend u de uitgangspunten voor het vertrouwen in elkaar, waardoor u ook gemakkelijker met tegenslagen in de praktijk leert om te gaan.

Kaartspel – Van idee naar praktijk 

Download hier het kaartspel.

Terug naar stap 4 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie