Service Logistiek

Conversion Factory: Bedrijf in ground support equipment ziet een stijging van het serviceniveau met 15%

Een afgerond Conversion Factory project van Dinalog leidde bij een dienstverlenend bedrijf voor ground support equipment tot een hoger serviceniveau en lagere kosten. Het project liet zien dat de theorie ook hier anders is dan de praktijk, maar dat er met gezamenlijke inspanningen veel te bereiken is. De ontwikkelde tool heeft zijn nut bewezen en wordt inmiddels actief gebruikt bij de voorraadplanning van het bedrijf.

Het bedrijf is deskundig op het gebied van ground support equipment. Ze onderhouden voertuigen en materiaal voor het afhandelen van vliegtuigen op de grond. Goed voorraadbeheer van onderdelen is daarom essentieel. Enerzijds om een hoog serviceniveau te realiseren zodat voertuigen en materiaal snel weer beschikbaar zijn en anderzijds om tegen de laagste kosten te produceren. In de Dinalog Conversion Factory is gekeken hoe het voorraadbeheer geoptimaliseerd kan worden, gebruik makend van inzichten die bij de universiteit ‘op de plank’ liggen.

De insteek van het project was om niet alleen naar de voorraadhoogte te kijken, maar ook naar de prijs. Een gegeven dat niet altijd meegenomen wordt. Erwin van Wingerden, trainee van de Technische Universiteit Eindhoven, is met die opdracht aan de slag gegaan en ontwikkelde een tool voor voorraadbeheer. Het project heeft tot zeer goede resultaten geleid. Het bleek echter niet eenvoudig te zijn de theoretische deskundigheid in de praktijk te brengen, onder andere omdat er meerdere partijen betrokken waren bij het beheer van de voorraad. Niet iedereen bleek bijvoorbeeld staan te springen om data te delen.

Een van de dingen die bij het project naar voren kwam, was dat voorraadplanning ook een mindset is. Er moesten binnen het bedrijf bijvoorbeeld altijd bepaalde onderdelen op voorraad zijn, zonder dat al die onderdelen regelmatig werden gebruikt en er een goede argumentatie was waarom deze artikelen op voorraad lagen. Dat gold in dit geval voor bijna tien procent van de voorraad. Daar valt dus zeker winst te behalen. Verder bleek dat contracten voor voorraadbeheer niet stimuleerden dat de voorraden continu worden geoptimaliseerd. Iets dat veel bedrijven zullen herkennen als de voorraad niet door het bedrijf zelf wordt beheerd

Volgens de manager Hoofd Support, is een groot voordeel van de Conversion Factory dat het voor kleinere bedrijven financieel haalbaar is om dit soort tools te gebruiken. Zelf een tool aanschaffen of ontwikkelen is duur. Het is mooi om gebruik te maken van beschikbaar materiaal en dat toe te passen in een bestaande omgeving. De gebruikte tool is gebruiksvriendelijk en door iedereen met kennis van zaken te gebruiken. Het is een vrij eenvoudig middel om echt goed te kijken naar de voorraad en het prijsniveau. Op dit moment wordt de tool voor 15 onderdelen actief gebruikt. Het serviceniveau is met 15 procent gestegen en dat heeft ook weer geleid tot lagere kosten.  De Conversion Factory wordt door het bedrijf dan ook gezien als een aanwinst voor andere logistieke bedrijven.

Het zou mooi zijn als de opgedane kennis gebruikt kan worden bij andere bedrijven. Dat is ook het streven van de Conversion Factory: het toepassen van de beschikbare kennis om het logistieke proces te optimaliseren en daardoor kosten te besparen of de dienstverlening te verbeteren. Albert Douma van Dinalog: “Dit project is niet alleen een voorbeeld van een bedrijf dat slim gebruik maakt van beschikbare innovatieve kennis, maar deze kennis ook wil delen met andere bedrijven. Open innovatie, dat is waar Dinalog voor staat.“

> Download manual

> Download tool

Geef de eerste reactie