Call for Proposals Nationale Kennisagenda Logistiek 2024 GESLOTEN!

De onderzoeksuitvraag in deze TKI PPS toeslagcall richt zich op de nieuwe Nationale Kennisagenda Logistiek, ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder kennisinstellingen, bedrijven en overheid. De kennisagenda richt zich op strategische, transdisciplinaire kennisvragen voor praktische toepassingen en beoogt samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties om innovaties te ontwikkelen voor fundamentele en duurzame systeemveranderingen binnen de logistieke sector en de bredere maatschappij.

Direct naar de call pagina

 

Centraal staan vijf uitdagingen met algemene kennisvragen voor zowel korte termijn vernieuwing van logistieke ketens als langere termijn systeemveranderingen met logistiek als enabler. De vijf uitdagingen zijn:

  1. Circulaire economie
  2. Energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  3. Veerkracht en verstoringen
  4. Bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen
  5. Maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart

De Nationale Kennisagenda Logistiek is ontwikkeld in samenhang met de vijf centrale missies uit het missie-gedreven innovatiebeleid (https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst).

Het totale budget beschikbaar voor onderzoek en kennisbenutting vanuit deze call bedraagt 1,7 miljoen euro.

Publicatie en voorwaarden
Met deze publicatie nodigen wij consortia van kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uit om te komen met voorstellen voor onderzoeksprojecten gericht op één of meer uitdagingen uit de kennisagenda. Consortia waarin meerdere kennisdisciplines en / of universiteiten en praktijkgerichte onderzoekers (hogescholen en / of TO2 instellingen) samenwerken, worden sterk aangemoedigd.

Na publicatie van deze call hebben consortia naar verwachting tot eind mei 2024 om voorstellen in te dienen.

Inspiratie Workshop 8 maart
Op vrijdag 8 maart 2024 organiseert TKI Dinalog een inspiratie workshop voor deze call. Het doel van deze workshop is om onderzoekers uit verschillende kennisdisciplines bij elkaar te brengen en de gelegenheid te bieden ideeën uit te wisselen en te verbinden, om zo tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen en vernieuwende consortia te komen. Meer informatie over deze workshop volgt na publicatie van de call. Klik hier voor meer informatie. 

Ideeën of vragen?
De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Meer informatie of vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: info@dinalog.nl of bel +31 (0) 76 531 5300.

Geef de eerste reactie